Hårddiskräddning prisinformation

Vad kan det kostar hårddiskräddning?

Det är en omöjlighet att säga vad det kostar att rädda en hårddisk utan att veta vad för problem eller skada den har. För att diagnostisera problemet med hårddisken krävs det en undersökning, precis som en patient på ett sjukhus. Först efter att vi har lokaliserat problemet kan vi säga vad det kommer att kosta att rädda hårddiskens data.

Tiden det tar och därmed kostnaden varierar mycket från fall till fall. Vi tillämpar ej fasta kostnader fast kan ofta komma med ett konstnads förslag efter någon timme. Varför vi har det så är för att varje uppdrag är unikt, men vi har låga priser i förhållande till vår tunga investering i personal och utrustning.

Priset påverkas av flera olika faktorer:

  • Skadans omfattning och karaktär
  • Eventuellt behov av reservdelar eller donator hårddiskar
  • Storleken av hårddisken som ska räddas
  • Kryptering, problem med filsystem etc.


Lyckas vi?

Kommer vi att lyckas med hårddiskräddning på din hårddisk?

I dem allra flesta fall har vi lyckats återskapa den förlorade datans från hårddisken. Vid en allvarlig hårddiskkrasch är det dock mycket sannolikt att vissa enstaka filer kan vara för skadade och inte går att rädda.

Vi har även ofta lyckats med många fall av data recovery som har ansetts helt hopplösa av andra företags IT-avdelning eller andra data recovery företag.

If we can’t recover your data, nobody can!


Aurora Data Recovery Experter